+7 (968) 897 43 34
SYDNEY
NEVA
MANHATTAN
EDO
PARIS
SIAM
NAPU
KNX 2018
2019


- 4,5BZ


- .   4,5BZ.
: 115 115 110 .
1.2 . .
  1 220V 2 RJ45 cat 6.